FAQ

Onderstaand vind je enkele veelgestelde vragen over mijn werk, workshops en kunstzinnig coachen.

Staat je vraag er niet tussen, neem gerust contact met me op!

 

Wat is intuïtief schilderen?

Intuïtief schilderen is een manier van schilderen waarin je los komt van je denken en gaat creëren vanuit je gevoel, je hart.

 

Is dit wel iets voor mij? Ik kan namelijk helemaal niet schilderen.

Voel eens na bij jezelf, van wie moét je kunnen schilderen? Je hoeft gelukkig niet de nieuwe Rembrandt of Picasso te worden ;) Het is een aangeleerde overtuiging die in je kindertijd is meegegeven of die je toen hebt opgedaan. Als klein kind dacht je er ook niet over na of het mooi was. Je deed het omdat je er plezier aan beleefde! Pas toen iemand er wat van ging vinden en er commentaar op gaf, hoe goedbedoeld soms ook, zijn we er zelf ook wat van gaan vinden. Omdat het heerlijk is om te spelen en te creëren. Het gaat om het proces en niet om de uitkomst. 

 

Losse 1 op 1 kunstzinnig coaching of Kunstzinnig coaching traject?

Ik kan je echt aanraden om voor het traject te kiezen. Het voordeel van een traject is dat je veel meer de verdieping ingaat en je de juiste tools in handen krijgt om je probleem aan te pakken.  

Een losse 1 op 1 sessie kan natuurlijk ook, voor als je nog een beetje wilt aftasten. Na deze sessie kunnen we altijd nog meer sessies plannen, of alsnog een traject ingaan.

Doe wat voor jou goed voelt. Er is geen goed of fout. Het is jouw beslissing!

 

Zijn jouw kunstwerken origineel of verkoop je ook Art prints?

Op dit moment verkoop ik alleen mijn originele werken. Jij bent dus de enige die dat werk heeft!

In de toekomst wil ik wel art prints gaan verkopen.

Kan ik je schilderijen ook in het echt zien?

Jazeker. Bij serieuze interesse kunnen we daar een afspraak voor inplannen.

Algemene voorwaarden:

Bij je aanmelding, aankoop voor een kunstwerk, kunstzinnig coaching sessie, traject, workshop of retreat ga je akkoord met de algemene voorwaarden:

 

Aansprakelijkheid:

 • Je blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor jouw geestelijk welzijn, dus werk binnen je eigen grenzen.

 • Sandra Sprong kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel voorafgaand, tijdens of na een kunstzinnig coaching sessie, traject, workshop of retreat. Deelname aan een kunstzinnig coaching sessie, traject, workshop of retreat geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

 • Noch de eigenaar van de lesruimte noch Sandra Sprong zijn aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbaarheden.

Betaling:

 • Betaling van een kunstwerk, kunstzinnig coaching sessie, traject, workshop of retreat dient uiterlijk op de op de factuur/ in de digitale bevestiging vermelde datum door middel van overmaken te geschieden. 

 • Betaling kan gedaan worden via bankoverschrijving voorafgaand aan de kunstzinnig coaching sessie, traject, workshop of retreat of ontvangst van het kunstwerk.

Annulering:

 • Indien de deelnemer verhinderd is, wordt het op prijs gesteld als dit tijdig telefonisch, per sms, what's app of per mail wordt doorgegeven.

 • Kunstzinnig coaching sessie, traject, workshop of retreat: Bij afmelding korter dan 24 uur van tevoren ben je verplicht de kosten te vergoeden van je sessie/ traject/ workshop/ retreat  (je betaalt dan het volledige bedrag).

 • Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van een sessie/ traject/ workshop/ retreat betaal je 50% van de prijs.

 • Na aanvang van een kunstwerk/ sessie/ traject/ workshop/ retreat is restitutie niet meer mogelijk. 

 • Bij retreats: deelname aan het programma tijdens de retreat geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Het afzien van deelname aan het programma geeft de Retreat Deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde prijs en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

 • Sandra Sprong behoudt zich het recht voor een sessie/ traject/ workshop/ retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van Sandra Sprong of overmacht. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde prijs terugbetaald.

​​

Overig:

 • Sandra Sprong behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

 • Data van een workshop, algemene voorwaarden en overige afspraken kunnen om wat voor reden dan ook tussentijds door de docent gewijzigd worden. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.​